Pelletshoegar_utan-bakgrund.jpg

tysk_flagg.jpg

flag_sverige.jpg

flagga-england.jpg

spc_logo_web.jpg flag_sverige.jpg PP450-Twin_utan2000.jpg

producerar och levererar kompletta småskaliga pelletanläggningar

Om Företaget Pelletpressar Pelletering Nyheter Galleri Kontakt Återförsäljare
Våra anläggningar

Om Företaget

Sweden Power Chippers erbjuder kompletta lösningar för er som vill förädla träbränsle eller annat spillmaterial. Vi producerar och levererar, installerar och underhåller det som behövs för att automatisera drift. Ex. tillbehör storsäckfyllare, småsäckfyllare, silo, skruvar, transportband, sikt etc.

0401_1.jpg

Sweden Power Chippers AB är skaparen av småskalig pelletstillverkningsteknik för träindustri. Sedan starten har produktfloran med PP300 Kompakt ökat med fyra andra pressar. För närvarande finns det SPC pressar i mer än tjugo olika länder och på fyra kontinenter. En stor fördel under utvecklingen har varit SPCs egna testanläggning där vi kunnat göra omfattande tester av såväl olika råvara och för att prova olika konstruktionslösningar

innan produktion.

Målet är att erbjuda kompletta lösningar, med både standardprodukter och kundanpassade system. Pressarna är utmärkta för företag som arbetar med sågade och hyvlade trävaror och som vill utnyttja alla sina resurser, även spill.

Grundtanken bakom konceptet är en press som skall köras med låg produktionskostnad och minimal arbetsinsats.

På senare år har efterfrågan på förädling av andra material än trä blivit allt större. SPC pressar är redan anpassade, testade och levererade till kunder som förädlar mer än bara trämaterial såsom halm, vete, raps, biomassa mm.

Vi ser fram emot en ökad användning av pellets, samt en intressant utveckling av bioenergi sektorn.

Vänliga hälsningar

Sweden Power Chippers AB

Verkställande direktör

Mikael Wallin

 3_A_rgb.jpg Copyright 2010 Sweden Power Chippers AB