Pelletshoegar_utan-bakgrund.jpg

tysk_flagg.jpg

flag_sverige.jpg

flagga-england.jpg

spc_logo_web.jpg flag_sverige.jpg PP450-Twin_utan2000.jpg

producerar och levererar kompletta småskaliga pelletanläggningar

Om Företaget Pelletpressar Pelletering Nyheter Galleri Kontakt Återförsäljare
Om pellets Råvaror

Pelletering

Innan råvaran är möjlig att pelletera, krävs olika steg av förbehandling beroende på råvara. De viktigaste faktorerna för ett bra pelleteringsresultat är att råvaran har rätt fukthalt och storlek. Vanligtvis handlar det om att uppnå 85% torrhalt och storlekar < 3mm.

Från råmaterial till Pellets i anläggningens alla delar

complete line

1. Förrådsbotten

Automatsikt spånförråd med hydralisk stångmatare och utmatningsskruv för råmaterial.

2. Hammarkvarn

Material som är större än 3 mm bör malas i hammarkvarn. Det torkade materialet finfördelas i en hammarkvarn. Malningen underlättas om materialet håller hög torrhalt. Hammarkvarn maler från kutterspån ner till sågspån/klyvspåns storlek. Under kvarnen är behållare och inmatare placerade. De samlar upp och lagrar malet material. Sensorer känner av nivån i behållaren för att automatiskt via PLC reglera materialflödet. Frekvensstyrning och sensorer reglerar nivå och materialflöde i behållaren.

3. Pelletering

Materialet ska nu pressas genom matrisen i pressen vilket fordrar högt tryck. Om materialet är för fuktigt så börjar vattnet förångas och matarrullarna slirar vilket ger hög friktion mellan matris och rullar. Detta leder i sin tur till att värme uppstår och en eventuell överhettning kan i extrema fall utlösa brand.

Pelletpressen består av en matris och två matarhjul. Dessa är monterade på en drivande gaffel. Pelletpressen är självmatande vilket innebär att materialflödet styrs med frekvensstyrning av matarskruven i inmataren. Principen är att råvaran under tryck pressas genom en avsmalnande kanal. Trycket uppnås genom en presskraft och friktionsmotståndet i kanalen. Genom friktionen stiger temperaturen. Under tiden som materialet uppehåller sig i kanalen, med rådande tryck och temperatur, sker ombildningar i materialet och pellets bildas.

Matris.gifBilder-003.jpg

Efter pressen ramlar den varma pelleten ner till elevatorn. Elevatorn lyfter pelletten med skopor upp till kyltornet.

I kyltornet kyls pelletten ner till lagringsduglig temperatur med hjälp av en fläkt. Kyltornets nivå och tömning av avkyld pellets regleras av en sensor.

4. Silo och Sikt

Sikten är den sista delen innan packetering sker av den färdiga pelletsen. Sikten siktar bort små delar som kommer med vid tillverkning av pellet.

5. Transportband

Transporterar pelletsen vidare till fyllstationen, styrs automatiskt av respektive fyllare så att ej onödig drift sker.

6. Säckfyllare

SPC erbjuder storsäckfyllare eller småsäckfyllare som tillbehör. Pelletsen fylls automatiskt i säckar och är klara för försäljning.

 3_A_rgb.jpg Copyright 2010 Sweden Power Chippers AB