Pelletshoegar_utan-bakgrund.jpg

tysk_flagg.jpg

flag_sverige.jpg

flagga-england.jpg

spc_logo_web.jpg flag_sverige.jpg PP450-Twin_utan2000.jpg

producerar och levererar kompletta småskaliga pelletanläggningar

Om Företaget Pelletpressar Pelletering Nyheter Galleri Kontakt Återförsäljare
Om pellets Råvaror

Om pellets

Pellets - en del av det naturliga kretsloppet!

Pellets tillverkas oftast av råmaterial från skogs- och jordbruk, t.ex sågspån och kutterspån, ofta spill från träindustrin.

Pellets är ett förädlat biobränsle, torkat och pressat till en cylindrisk stav av komprimerad energi. Tillverkningen sker genom pressning vid högt tryck, utan tillsats av bindemedel. Spånen har naturliga bindemedel och därför behöver inga tillsatser förekomma.

Pellets är ett förädlat biobränsle som bidrar till ett långsiktigt ekologiskt samhälle. En positiv miljöaspekt är att biobränslen är förnybara och ingår i kretsloppet. Att elda med biobränslen innebär att de ämnen som tas bort från miljön förs tillbaka. Den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen är lika stor som den mängd träden använder under sin tillväxt.

Ett inhemskt bränsle som pellets är mindre känsligt än olja för internationell storpolitik och valutors ställning på världsmarknaden. Merparten av den råvara som används för tillverkning av pellets är idag rent spill från såg- och snickeriindustrin.

Egenskaper:

Storlek: Ca 2 cm långa cylindrar, 6-12 mm i        diameter.

Struktur: Torrt finfördelat hårt sammanpressat material

Fukthalt: Ca 9%

Vikt: 600-700 kg/m3


pelletshogar_utan-bakgrund.jpg

 3_A_rgb.jpg Copyright 2010 Sweden Power Chippers AB